To nie AdWare, lecz reklamy,
które zamieściłem świadomie,
aby pozyskać forsę na życie.
Agora -- OK; od M2M -- 0 zł.
Copy ASCII-art to Clipboard.
CoViD-19
Klik na ASCII-art da Ctrl+C.
          _ 
         |K      ~~~~ 
         _|_    ~~~~~~~~~~ 
  ~~~~     /.-.\     ~~~~~~ 
   ~~~   _ /_____\  _ 
      |F | " " | |F 
   _   /'\ | " " | /'\    _ 
  |E   '-'-'-'-'-'-'-'   |E 
  /,\   | " " " " |   /.\ 
 ._| |_._._|  Artemia  |_._._| |_. 
 |,,,,,,,,,,,ascii-art.pl,,,,,,,,,,|jb/Ene 
          _ 
         |K      ~~~~ 
         _|_    ~~~~~~~~~~ 
  ~~~~     /.-.\     ~~~~~~ 
   ~~~   _ /_____\  _ 
      |F | " " | |F 
   _   /'\ | " " | /'\    _ 
  |E   '-'-'-'-'-'-'-'   |E 
  /,\   | " " " " |   /.\ 
 ._| |_._._|  Artemia  |_._._| |_. 
 |,,,,,,,,,,,ascii-art.pl,,,,,,,,,,|jb/Ene 
Leszek Ciszewski 
Nr tel.: 'Mój Eneuel' == '665 363835'
M@il do mnie: eneuel@gmail.com

Ostatni przerzut reklam 28 czerwca 2020 r.
Wyciągarka BZ WBK KB Santander Group

Elixirowe SesYje KIRy
Wykaz podmiotów VAT
Czy jestem lekiem?

Karta parkingowa
Problem z parkowaniem
Renta chorobowa (luzy HTM)
Specjaliści w NFZ 
Szczawnica (PDF) 
Tymczasowo wynik RTG bioder
Podział można zaczerpnąć z wielu stron WWW.
Korzystając z mych stron — jednoznacznie godzisz się na gromadzenie u siebie ciasteczek, czyli cookies.

18583892

brak kodu